Yên Bái hỗ trợ, đào tạo được 639 cán bộ y tế chất lượng cao

  Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hút, hỗ trợ, đào tạo được 639 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỉ lệ đạt 10,8 bác sỹ/1 vạn dân và 34,6 giường bệnh/1 vạn dân.

Nhờ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%.
Nhờ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%.

 

Thời gian qua, công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên; phong cách, thái độ phục vụ có sự đổi mới toàn diện, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 90%. Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức nhân dân giai đoạn 2021-2025. 
 
Đồng thời là sự quan tâm phát triển nhân lực y tế, như: liên kết đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ; thu hút y, bác sỹ chất lượng cao; luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng cho tuyến xã, nhất là các địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. 
 
 
Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút, hỗ trợ, đào tạo được 639 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỉ lệ 10,8 bác sỹ/1 vạn dân và 34,6 giường bệnh/1 vạn dân. Ngành y tế cũng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

tongbientap.cdc