Đoàn công tác Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đánh giá thực trạng, tư vấn và hướng dẫn nâng cao năng lực quan trắc môi trường lao động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

 Ngày 21/9/2023, Đoàn công tác Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế gồm có TS Nguyễn Thu Hà - Trưởng khoa tâm sinh lý lao động và Ecgonomy, Ths Trịnh Văn Nghinh - Phó Trưởng khoa Vệ sinh ATLĐ và các cán bộ đã tổ chức đánh giá thực trạng, tư vấn và hướng dẫn nâng cao năng lực quan trắc môi trường lao động, đáp ứng quy định hiện hành tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái.

Tham dự, làm việc với Đoàn công tác có BSCKII Lại Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo một số khoa, phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.

Đoàn công tác Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

 

Qua kết quả khảo sát, kiểm tra thực trạng cho thấy: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định số 140/2018/NĐ-CP. Đoàn công tác cũng đã đánh giá cao về năng lực điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động của Trung tâm.

Đoàn làm việc tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm

Đồng thời, Đoàn cũng đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ; tư vấn mở rộng, phát triển một số chỉ tiêu trong hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái như: chỉ tiêu đánh giá tâm sinh lý lao động, Ec-gô-nô-my; đo, lấy mẫu và phân tích các yếu tố vật lý, hóa học trong phòng thí nghiệm nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả năng lực cơ sở, trang thiết bị tại đơn vị, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ về y tế lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đối với các đơn vị/cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Một số hình ảnh khác:

tongbientap.cdc