Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng thưởng cho cán bộ có thành tích tại cuộc thi

 Vừa qua, Đoàn Thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến và tự luận tìm hiểu về Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dành cho đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

 

Đồng chí Đào Thị Thùy Liên, viên chức khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã xuất sắc đoạt giải Nhì trong cuộc thi. Ngày 13/11, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tặng thưởng cho đồng chí Đào Thị Thùy Liên nhằm kịp thời ghi nhận, động viên và khuyến khích, lan tỏa thành tích của đồng chí trong toàn cơ quan.
 

Ngọc Huyền