TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 496, đường Hòa Bình, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 02163.852.519

Đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về phòng chống dịch bệnh COVID-19: 0853.459.000

Số điện thoại tư vấn tiêm chủng, dinh dưỡng: 0388.777.111

Số điện thoại tư vấn, đăng ký khám sức khỏe định kỳ; Đo kiểm tra môi trường lao động; Khử khuẩn, diệt côn trùng: 0915.374.117

Số điện thoại tư vấn, đăng ký xét nghiệm: 0911 438 955