Sinh hoạt chuyên đề về tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện theo Kế hoạch số 22-KH/ĐTNK ngày 30/6/2023 của BCH Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về việc Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, triển khai cuộc thi trực tuyến và tự luận tìm hiểu về cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 20/7/2023, Đoàn Thanh niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại chương trình, các đồng chí đoàn viên, thanh niên Trung tâm đã được tìm hiểu, nghiên cứu về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn của cuốn sách, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách gồm 623 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, để thuận tiện cho việc học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách, Đoàn Thanh niên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã mã hóa, chuyển đổi nội dung cuốn sách dưới dạng mã QR giúp các đồng chí đoàn viên, thanh niên có thể dễ dàng tải xuống và lưu về thiết bị điện tử cá nhân toàn văn nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

tongbientap.cdc